Varėnės upė

Varėnė – pietų Lietuvos upė; dešinysis Merkio intakas. Ištakos – Alytaus rajone, šalia Skraičionių kaimo. Aukštupyje teka į šiaurės rytus, vėliau pasuka į pietryčius, žemupyje prateka Varėnio ežerą. Įtekantis į Merkį 46 km nuo jo žiočių, prie Senosios Varėnos.

Intakai:

dešinieji – Niedulė, Svetus, Abista;

kairieji – Žiegždupis, Žižma, Dusmena, Musė.

Upė – vietomis stačiais smėlėtais krantais, iki 2,5 m gylio, apie 5 m pločio, vagos nuolydis 152 cm/km. Gyvenvietės prie Varėnės: Junčionys, Pavarėnys, Mikalavas, Vaikantonys, Vėžionys, Glūkas, Senoji Varėna. Ant aukšto pakrantės šlaito ten, kur Varėnė įteka į Merkį ir prie pat kelio į Varėną, įrengtas skulptūrų parkelis.

Nors upė dar „neatrasta“, tačiau neblogai tinka vandens turizmui. Pakeliui gėrimasi keturiais skirtingais jos tipais. Pradėjus nuo Pamusių, ji siaura ir labai vingiuota – tačiau gana gili, vėliau vingiuodama teka pelkėtu slėniu, apugusiu aukštais meldais. Tačiau laikas nuo laiko pievas pakeičia smėlėti skardžiai, upė įteka į Varėnio ežėrą  Už  ežero ji sekli, joje gausu išvartų, iš vandens kyšančių riedulių  ir kitokių kliūčių, – ir tuo ji primena Ūlą. Plaukian šia upe praplaukiamas ir sugriautas geležinkelio Varėna-Alytus tiltas.  Prieš Senąją Varėną ji užtvenkta ir todėl išsiplečia į platoką tvenkinį.

Maršrutas Atstumas (km) Laikas (h)
Babriškės – Senoji Varėna 20 6